Yeah1 tăng vốn công ty con từ 9,9 lên 399,9 tỉ đồng

Vốn điều lệ của CTCP Giải trí Rồng sẽ tăng 9,9 tỉ lên 399,9 tỉ đồng, trong đó Yeah1 chiếm 99,975% vốn

CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) thông báo thông qua việc tăng vốn góp của Yeah1 trong CTCP Giải trí Rồng.

Vốn điều lệ trước khi tăng vốn 9,9 tỉ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ. Sau khi tăng vốn 399,9 tỉ đồng, chiếm 99,975% vốn điều lệ.

CTCP Giải trí Rồng đang hoạt động kinh doanh trên kênh truyền hình Imovie của Tập đoàn, sản xuất chương trình và thương mại quảng cáo. Đồng thời, doanh nghiệp này đầu tư tài chính vào các công ty con gián tiếp của Yeah1 (Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông TNT, Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam, Công ty Yeah1 Network PTE, Ltd. Công ty TNHH Trung tâm Nội Dung Số).

CTCP Giải trí Rồng còn mua nội dung của các mạng đa kênh ở các nước khác như Thái Lan, Indonesia và Phillipines và phát triển các nhà sản xuất nội dung số ở thị trường nội địa.

Việc mua lại nội dung các mạng đa kênh cũng được ông Niraan De Silva, Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược của Yeah1 chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 mới đây.

Theo ông Niraan De Silva, trong trường hợp Thỏa thuận lưu trữ nội dung bị chấm dứt, có một điều rất rõ ràng rằng việc mất đi YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3 không thể cản trở chúng tôi xây dựng các mảng kinh doanh khác trên YouTube. Khi sự cố xảy ra, Ban Giám Đốc đã điều chỉnh tập trung nguồn lực xây dựng các kênh do Yeah1 sở hữu và tự vận hành.

Tính đến thời điểm hiện tại, Yeah1 đã xây dựng kênh Nickoledeon (Nickelodeon Việt Nam, Nickelodeon Thái Lan) và những kênh phim hợp tác với TVB.

Trong trường hợp được cấp lại giấy phép CHSA, Yeah1 vẫn sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển việc kinh doanh YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3. Yeah1 tiếp tục làm công tác tuyển chọn cho những kênh của đối tác vì tập đoàn đang có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, các mối quan hệ vững chắc với rất nhiều kênh và nhà sáng tạo nội dung toàn cầu.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch HĐQT Yeah1 cho rằng: “Thẳng thắng thừa nhận rằng, việc chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung một phần nào đó có ảnh hưởng tới các mảng khác của Yeah1. YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3 chỉ là một mảng kinh doanh thuộc hệ thống của Yeah1.

Và Yeah1 có thể và đang tạo ra nhiều mảng như thế. Vấn đề đưa ra là tại sao phải phụ thuộc MCN và khi bị phụ thuộc thì phải có giải pháp gì? Để giải quyết bài toán này, là câu chuyện của ít nhất 6 tháng. Kế hoạch tăng trưởng của năm nay sẽ chậm lại để chắc chắn và các năm sau có động lực để phát triển tốt hơn. Chỉ tiêu trước mắt là như thế, nếu khắc phục nhanh hơn, thì chỉ tiêu của năm nay cũng sẽ có điều chỉnh theo hướng tăng lên”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *