Xuất khẩu đầu tiên, ngành nông nghiệp thu về 3,2 tỉ USD | Lao Động Online | LAODONG.VN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), ngay tháng đầu tiên của năm 2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,2 tỉ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Thống kê cho thấy, giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản chính ước đạt 1,55 tỉ USD, bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2018. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018 như caosu đạt 210 triệu USD, chè: 18 triệu USD; xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 1 ước đạt 53 triệu USD, tăng 17,1%; xuất khẩu lâm sản chính tháng 1 ước đạt 903 triệu USD, tăng 10,5%…

Tuy nhiên, các mặt hàng càphê, gạo, hạt tiêu, sắn và sản phẩm từ sắn, rau quả giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu…

Xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, giảm 3,9%. Trong đó, cá tra ước đạt 165 triệu USD, giảm 4,4%; tôm các loại ước đạt 260 triệu USD, giảm 2,2%.

Bộ NNPTNT cũng cho biết, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 ước đạt 2,57 tỉ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *