VietinBank muốn giữ lại lợi nhuận hai năm 2017

VietinBank muốn giữ lại lợi nhuận hai năm 2017 - 2018, thoái vốn công ty con và bán danh mục đầu tư - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Ảnh: VietinBank)

Cấp bách vấn đề tăng vốn

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên vừa công bố, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) nhận định tăng vốn là yêu cầu cấp bách và khó khăn lớn nhất của VietinBank, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Sau khi cổ phần hoá năm 2008, ngân hàng đã tăng qui mô tài sản trên 6 lần. Hiện tại những phương pháp tăng vốn cấp 2 đã được khai thác ở mức tối đa và khó có thể tiếp tục thực hiện do bị ràng buộc bởi giới hạn vốn cấp 2 so với vốn cấp 1, tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, tỉ lệ sở hữu của Nhà nước.

Ban điều hành ngân hàng xác định kế hoạch kinh doanh của VietinBank trong năm 2019 phụ thuộc chủ yếu vào lộ trình tăng vốn đang trình các cơ quan có thẩm quyền. 

Trong trường hợp VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018 và thực hiện các biện pháp cải thiện tỉ lệ an toàn vốn khác như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư,… lợi nhuận dự kiến trong năm 2019 ước khoảng 9.500 tỉ đồng. Trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỉ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản tăng từ 2% – 5%; dư nợ tín dụng tăng từ 6% đến 7%; nguồn vốn huy động tăng 10% – 12%.

VietinBank muốn giữ lại lợi nhuận hai năm 2017 - 2018, thoái vốn công ty con và bán danh mục đầu tư - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ VietinBank

Tuy nhiên, ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu bám sát lộ trình tăng vốn tự có, thực hiện đồng bộ các giải phấp tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo đến năm 2020 đáp ứng chuẩn mức vốn Basel II và hệ số CAR theo qui định. VietinBank phấn đấu trở thành 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế và nằm trong TOP 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á.

Định hướng một số chỉ tiêu tài chính cơ bản cho giai đoạn 2019 – 2024:

VietinBank muốn giữ lại lợi nhuận hai năm 2017 - 2018, thoái vốn công ty con và bán danh mục đầu tư - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ VietinBank

7 mục tiêu trọng tâm năm 2019

Trong năm,  VietinBank xác định 7 mục tiêu trọng tâm. Trong đó vấn đề đầu tiên được nhấn mạnh là tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp nhằm tăng vốn tự có, tái cấu trúc danh mục tài sản rủi ro, tối ưu cơ cấu dư nợ,….

Thứ hai, đổi mới trong công tác điều hành, tập trung tăng qui mô an toàn và hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu thu nhập tăng mạnh tỉ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng.

Thứ ba, đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Thứ tư, triển khai quyết liệt các giải pháp xử lí nợ, thu hồi nợ có hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động xử lí nợ theo cơ chế thị trường. Đồng thời nâng cao công tác kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro,…

Đại hội lần này, ngân hàng cũng sẽ thực hiện bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì mới 2019 – 2024. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về các nhân sự được đề cử.

Ngoài ra là các vấn đề liên quan đến nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo,…

Năm 2018 do phương án tăng vốn chưa được NHNN phê duyệt làm giảm qui mô tăng trưởng của ngân hàng. Cụ thể, dư nợ tín dụng chỉ tăng 6,1% so với năm trước, không đạt mức kế hoạch (8% – 9%), lợi nhuận hợp nhất đạt 6.730 tỉ đồng, giảm gần 27%.

VietinBank cho biét mặc dù dư nợ tín dụng chỉ tăng 6,1% nhưng dư nợ cho vay bình quân cả năm đã tăng 17,6%. Cùng với đó cơ cấu cho vay dịch chuyển tích cực, dư nợ tiền đồng tăng 18% và dư nợ bình quân phân khúc khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng lần lượt 31% và 29,5%.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *