VietinBank có động thái tái cơ cấu khoản đầu tư vào công ty con | Lao Động Online | LAODONG.VN

Với danh mục đầu tư gồm 8 công ty con, 1 công ty liên kết và 6 khoản đầu tư khác tại các lĩnh vực như bảo hiểm, quản lí quĩ, chứng khoán, chuyển tiền, vàng, quản lí tài sản…VietinBank sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư theo Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank; mã HoSE: CTG) vừa tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn góp của VietinBank.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Lê Đức Thọ chỉ đạo cần tăng hiệu quả quản lý, thúc đẩy hiệu quả đầu tư, góp vốn của VietinBank bao gồm những nội dung cơ bản: Tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị góp vốn; tập trung vào hoạt động cốt lõi của ngân hàng – tài chính gắn với chiến lược tổng thể của VietinBank, với tính chuyên môn hóa cao của các đơn vị; tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy định chuyên ngành và pháp luật hiện hành; nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết; tái cơ cấu hoạt động đầu tư của VietinBank.

Cũng tại Hội nghị, VietinBank đã thực hiện truyền thông định hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư của VietinBank – trong đó có các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết theo Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời, Hội nghị đã gửi đến Người đại diện vốn của VietinBank thông điệp thống nhất tại Quy chế 935 cũng như Quy định 3415 “VietinBank thực hiện quản lý, giám sát đơn vị nhận vốn qua Người đại diện vốn của VietinBank tại đơn vị nhận vốn góp, với các định hướng và thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu, cổ đông cũng như thành viên góp vốn tại các đơn vị nhận vốn theo đúng quy định, pháp luật liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của VietinBank tại các đơn vị nhận vốn”.

Hội nghị cũng đã đề cập một số nội dung khác như: Hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm của Người đại diện vốn; phổ biến khung Quản lý rủi ro toàn hàng; thảo luận kế hoạch và chiến lược phát triển trong năm 2019 và các công việc cần làm tại đơn vị nhận vốn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *