Viện Dầu khí giới thiệu kết quả nghiên cứu của nhiều dự án quan trọng | Lao Động Online | LAODONG.VN

Hội nghị tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” vừa diễn ra hôm 26.3. Viện Dầu khí Việt Nam đã tham dự và giới thiệu kết quả nghiên cứu của nhiều đự án do Viện chủ trì.

“Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 1.3.2006, với mục tiêu đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam.

Đồng thời xác lập luận cứ khoa học, cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển và vùng ven biển; thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững vùng biển, ven biển và hải đảo, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm chủ quyền quốc gia, đưa nước ta từng bước vững chắc trở thành quốc gia mạnh về biển…

TS. Lê Chi Mai - Viện Dầu khí Việt Nam giới thiệu kết quả nghiên cứu của Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam
TS Lê Chi Mai – Viện Dầu khí Việt Nam giới thiệu kết quả nghiên cứu của Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Trong đề án này, Viện Dầu khí Việt Nam/Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ trì triển khai Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”; Dự án “Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” (thuộc “Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”) và triển khai một số nghiên cứu về khoáng sản đáy biển sâu.

Kết quả nghiên cứu của Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” được nhiều chuyên gia tham dự hội nghị đánh giá cao, vì có nhiều đóng góp mới, quan trọng cho khoa học địa chất dầu khí.

Đây đồng thời là dự án nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học, đầy đủ, tin cậy về tiềm năng và trữ lượng dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam; định hướng cho công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; các giải pháp quản lý và khai thác tài nguyên môi trường biển của Nhà nước một cách khoa học, hiệu quả; góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền Quốc gia. 

Nhóm tác giả đã chính xác hóa cấu trúc địa chất và lần đầu tiên xác định được ranh giới giữa các bể trầm tích, phân bố các cấu tạo triển vọng, dự báo tiềm năng và trữ lượng dầu khí tại chỗ của các bể trầm tích trên thềm lục địa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự Hội nghị nghe giới thiệu về hệ thống thông tin nhạy cảm môi trường ESIS do Viện Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, xây dựng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự Hội nghị nghe giới thiệu về hệ thống thông tin nhạy cảm môi trường ESIS do Viện Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, xây dựng.

Ngoài ra, Dự án “Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đã xác lập các dấu hiệu, tiền đề chứng minh sự tồn tại khí hydrate tại các vùng biển Việt Nam, xây dựng quy trình xử lý và minh giải tài liệu địa chất – địa vật lý hiện có để xác định các dấu hiệu khí hydrate trên các vùng biển Việt Nam; tạo cơ sở cho việc xây dựng chương trình tìm kiếm thăm dò khí hydrate ở Việt Nam.

TS Lê Chi Mai (Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam) nhận định: “Kết quả nghiên cứu đã xác định các khu vực có tiềm năng và các khu vực cần ưu tiên điều tra khảo sát.

Các số liệu tài liệu khảo sát, thăm dò ngoài khơi của ngành Dầu khí (đặc biệt là tài liệu địa chấn và tài liệu giếng khoan và mẫu vật) rất đa dạng và phong phú, có thể sử dụng để triển khai việc khoanh định và đánh giá tiềm năng khoáng sản đáy biển (Fe, Mn, đa kim và các kim loại quý hiếm…). Việc đẩy mạnh hợp tác, phối hợp các lĩnh vực phục vụ điều tra khảo sát tìm kiếm thăm dò dầu khí, gas hydrate, khoáng sản, đánh giá tác động môi trường biển… là hết sức cần thiết”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *