TPBank trình kế hoạch mua lại một công ty tài chính và nợ từ VAMC

TPBank trình kế hoạch mua lại một công ty tài chính và nợ từ VAMC - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Mục tiêu lãi trước thuế của ngân hàng mẹ 3.200 tỉ đồng

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) công bố, năm 2019, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 3.200 tỉ đồng, tăng 42% so với năm 2018.

Tổng tài sản đến cuối năm 2019 dự kiến đạt 158 nghìn tỉ đồng, tăng 16%. Dư nợ cho vay và trái phiếu nắm giữ của các tổ chức kinh tế ước tính tăng 20%, ở mức 101.195 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay dự kiến tăng trưởng 21,1%, đạt 95.030 tỉ đồng nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Huy động vốn dự kiến tăng trưởng 20%, đạt 142.309 tỉ đồng; trong đó huy động từ tiền gửi khách hàng tăng 21,1%, đạt 102.790 tỉ đồng

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng, tăng 16,7% so với cuối năm 2018.

TPBank kì vọng duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 1,5%; tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt trên 9%; tỉ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) dự kiến đạt 20,87% trong năm 2019.

Về kế hoạch nhân sự và mạng lưới kinh doanh, TPBank dự kiến tổng nhân sự tính tới cuối năm 2019 sẽ tăng khoảng 7% so với năm 2018 (số lượng nhân sự TPBank tại thời 31/12/2018 là 4.985 người). 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có kế hoạch mở rộng mạng lưới LIVEBank với thêm 100 điểm trong năm nay.

TPBank trình kế hoạch mua lại một công ty tài chính và nợ từ VAMC - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Trước đó, TPBank đã công bố thông tin về tình hình kinh doanh trong quí I/2019 với hầu hết các chỉ số tài chính đều tăng mạnh so với cùng kì.

Theo đó, kết thúc quí đầu tiên năm 2019, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.886 tỉ đồng, tăng gần 700 tỉ đồng so với quí I/2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỉ đồng, tăng 66% so với cùng kì.

Dự tính đến 31/3/2019, tổng tài sản của TPBank đạt gần 140 nghìn tỉ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2018. Vốn chủ sở hữu đạt 11,3 nghìn tỉ đồng.

Chưa có kế hoạch chia cổ tức của năm 2018

Cũng tại ĐHCĐ lần này, HĐQT TPBank sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Theo đó, với mức lợi nhuận trước thuế là gần 2.258 tỉ đồng, sau khi trừ thuế, trích lập các quĩ và chi trả cổ tức ưu đãi cho IFC, lợi nhuận để lại chưa phân phối của năm 2018 là hơn 1.527 tỉ đồng.

Trong phương án phân phối lợi nhuận, TPBank không đề cập tới vấn để chi trả cổ tức của năm 2018.

TPBank trình kế hoạch mua lại một công ty tài chính và nợ từ VAMC - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Mua lại một công ty tài chính và thành lập TPBank AMC trong năm 2019

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niêin 2019, TPBank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc mua lại một công ty tài chính, khi đó ngân hàng sẽ điều chỉnh lại số liệu theo báo cáo hợp nhất. Thời gian thực hiện mua sẽ diễn ra ngay sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và dự kiến sẽ tiến hành trong năm 2019.

Về hình thức mua bán, TPBank sẽ mua lại toàn bộ 100% vốn cổ đông của công ty tài chính để trở thành công ty con của TPBank, hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Ngoài ra, tại ĐHCĐ, HĐQT TPBank cũng sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc thành lập công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài Sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC). TPBank AMC dự kiến có vốn điều lệ vào khoảng 50 tỉ đồng.

Ngân hàng cũng có kế hoạch mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đặc biệt VAMC tùy theo số vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế để xử lí tối thiểu được 500 tỉ nợ xấu đã bán cho VAMC.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *