TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất trong năm 2018

Trong số 23 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính năm 2018, BIDV là ngân hàng dẫn đầu về con số cho vay khách hàng trong năm với 988.739 tỉ đồng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *