TKV sản xuất gần 11 triệu tấn than trong quý I/2019 | Lao Động Online | LAODONG.VN

Đây là kết quả được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa qua.

Mọi chỉ tiêu đều vượt kế hoạch

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, tranh thủ tình hình thời tiết thuận lợi và nhu cầu của thị trường tăng, tập đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch 2019. Kết thúc quý I/2019, các chỉ tiêu chính của tập đoàn về sản xuất, tiêu thụ than, sản xuất điện, alumin, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch, tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt là than nguyên khai sản xuất, than tiêu thụ đạt cao nhất từ 2014 trở lại đây. Tập đoàn đã khai thác 10,79 triệu tấn than nguyên khai (đạt 27% kế hoạch năm (KHN), bằng 112% so với cùng kỳ); tiêu thụ trên 10,5 triệu tấn (đạt 25% KHN, bằng 110% so với cùng kỳ); nhập khẩu than 1,2 triệu tấn (bằng 26% KHN). Doanh thu ước đạt hơn 31.200 tỉ đồng, đạt 24,4% KHN (bằng 102,8% so với cùng kỳ); trong đó, doanh thu than đạt hơn 16.800 tỉ đồng (đạt 24,5% KHN). Đặc biệt, lợi nhuận đạt hơn 1.000 tỉ đồng. Qua đó, tiền lương bình quân của toàn Tập đoàn đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, năm 2018 cũng như quý I/2019, công tác quản lý tài chính, các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ ngày càng được thực hiện tốt hơn. Quý I/2019, các đơn vị đều hoạt động hết công suất, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu than sản xuất và tiêu thụ đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đã đáp ứng đủ than cho điện và các khách hàng. Kế hoạch SXKD quý II/2019 cần tập trung xử lý, tháo gỡ cho các đơn vị khó khăn; thực hiện nghiêm công tác kỹ thuật mỏ; có cơ chế quản lý cơ sở hạ tầng dùng chung, giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm; tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, quản trị rủi ro, thực hiện tái cơ cấu; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Theo đó, TKV đề ra kế hoạch SXKD quý II/2019 cụ thể sẽ khai thác trên 10,8 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 12,2 triệu tấn; trong đó, than cung cấp cho hộ điện 10 triệu tấn, phấn đấu 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu SXKD đạt từ 54-55% kế hoạch năm.

Đẩy mạnh thi đua nâng cao mức sống NLĐ

Với nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, than nguyên khai sản xuất quý II bằng 27% KHN. Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, lộ thiên; rà soát lại các diện sản xuất, các dự án để đầu tư phát triển đáp ứng sản xuất năm 2019 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đảm bảo điều kiện làm việc, không gian làm việc, nâng cao mức độ an toàn cho công nhân mỏ hầm lò. Cùng với đó, bám sát nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019, thực hiện tái cơ cấu, chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025…

Đại diện Than Quảng Ninh – Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mạnh Tường cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy Đảng đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, chỉ đạo các cơ sở thực hiện các chỉ tiêu chính quý I đều đạt và tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu; tăng cường công tác ATVSLĐ, môi trường, thực hiện chủ đề năm của tỉnh Quảng Ninh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, CNLĐ, nâng cao đời sống của CNLĐ.

Tuy nhiên, một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất như Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long, Hà Tu; tình trạng thiếu lao động thợ lò; công tác GPMB phục vụ các dự án phát triển sản xuất; chính sách về thuế; môi trường… cũng là vấn đề cần tập trung giải quyết. Do đó, nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2109 các đơn vị cần tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo công tác ATVSLĐ; phấn đấu 6 tháng đầu năm hoàn thành 54% KHN; các đơn vị lộ thiên đẩy cao nhịp độ sản xuất, tăng sản lượng; tăng cường sử dụng sản phẩm của các đơn vị trong tập đoàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác môi trường; thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Tập đoàn, bám sát nhiệm vụ công tác năm 2019, coi trọng công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *