Tiếp tục bán ròng gần 234 tỉ đồng trong phiên hưng phấn

Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 211 tỉ đồng với khối lượng hơn 7,7 triệu đơn vị. Hoạt động bán ròng diễn ra cả đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ETF nội. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 185 tỉ đồng cổ phiếu với khối lượng 5,84 triệu đơn vị. Chứng chỉ quỹ ETF nội E1VFVN30 cũng bị bán ròng 27,6 tỉ đồng với khối lượng 1,9 triệu đơn vị.

Dẫn đầu về danh sách bán ròng trên HOSE là cổ phiếu VHM với giá trị 84,5 tỉ đồng, theo sau là SSI (42 tỉ đồng), VIC (17,5 tỉ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng bi bán ròng dưới 20 tỉ đồng như PLX, HPG, AAA, BID.

Ở chiều ngược lại, BVH đứng đầu về giá trị mua ròng trên HOSE với giá trị 38,1 tỉ đồng, theo sau đó là VNM (25,6 tỉ đồng). HVN và POW cũng được mua ròng với giá trị 19,3 tỉ đồng và 15,5 tỉ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 28,4 tỉ đồng với khối lượng gần 1,7 triệu đơn vị. Hoạt động bán ròng của khối ngoại trên HNX tập trung vào cổ phiếu với giá trị 20 tỉ đồng, theo sau đó là cổ phiếu NDN và TNG cũng bị bán ròng cũng bị bán ròng lần lượt 4,4 tỉ đồng và 2,4 tỉ đồng. Được biết, cả ba cổ phiếu này đều tăng giá trong phiên hôm nay. Đáng chú ý, cổ phiếu NDN tăng 7,63% lên mức 14.100 đồng/cp.

Diễn biến trái chiều, một số cổ phiếu khác được khối ngoại mua ròng nhẹ như S55, AMV, TIG.

Giao dịch trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 5,8 tỉ đồng nhưng bán ròng 92.466 đơn vị. Hoạt động mua ròng tập trung vào một số mã cổ phiếu như VTP (2,4 tỉ đồng), ACV (2,4 tỉ đồng), VEA (1,3 tỉ đồng).

Ngược lại, khối ngoại bán ròng một số mã cổ phiếu như BSR (1,5 tỉ đồng). Những mã cổ phiếu khác bị bán ròng từ 200 – 700 triệu đồng như PXL, NTC, HND.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *