Thương hiệu giá trị nhất thế giới, Top thương hiệu giá trị nhất thế giới, Amazon, Apple, Samsung, Giá trị nhất thế giới, Microsoft, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc , Verizon, Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, Facebook, AT&T | Lao Động Online | LAODONG.VN

Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance mới công bố xếp hạng thường niên 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới Brand Finance Global 500. Trong đó, top 10 vẫn là những cái tên quen thuộc như Amazon, Apple, Google…

1. Amazon (Mỹ)

Amazon được định giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỉ USD. Hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon có năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng.
Amazon được định giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỉ USD. Hãng thương mại điện tử khổng lồ có năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lĩnh vực: Công nghệ.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +24,6%.

Vị trí năm 2018: 1 (không đổi).

2. Apple (Mỹ)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỉ USD
Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỉ USD.

Lĩnh vực: Công nghệ.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5%.

Vị trí năm 2018: 2 (không đổi).

3. Google (Mỹ)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,75 tỉ USD
Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,75 tỉ USD.

Lĩnh vực: Công nghệ.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +18,1%.

Vị trí năm 2018: 3 (không đổi).

4. Microsoft (Mỹ)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,59 tỉ USD
Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,59 tỉ USD. Với mức tăng giá trị thương hiệu 47,4%, Microsoft có được bứt phá ngoạn mục từ vị trí thứ 6 lên thứ 4.

Lĩnh vực: Công nghệ 

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +47,4%.

Vị trí năm 2018: 6 (tăng 2 bậc).

5. Samsung (Hàn Quốc)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,28 tỉ USD
Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,28 tỉ USD.

Lĩnh vực: Công nghệ.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: -1,1%.

Vị trí năm 2018: 4 (giảm 1 bậc).

6. AT&T (Mỹ)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 87 tỉ USD
Giá trị thương hiệu năm 2019: 87 tỉ USD.

Lĩnh vực: Viễn thông.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5,6%.

Vị trí năm 2018: 5 (giảm một bậc).

7. Facebook (Mỹ)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 83,2 tỉ USD
Giá trị thương hiệu năm 2019: 83,2 tỉ USD.

Lĩnh vực: Công nghệ 

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +8,7% 

Vị trí năm 2018: số 7 (không đổi)

8. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc

Giá trị thương hiệu năm 2019: 79,82 tỉ USD.  Ảnh: SCMP.
Giá trị thương hiệu năm 2019: 79,82 tỉ USD. Ảnh: SCMP.

Lĩnh vực: Ngân hàng.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +34,9%.

Xếp hạng năm 2018: 10 (tăng 2 bậc).

9. Verizon (Mỹ)

Giá trị thương hiệu năm 2019: 71,15 tỉ USD.
Giá trị thương hiệu năm 2019: 71,15 tỉ USD.

Lĩnh vực: Viễn thông.

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +13,3%.

Vị trí năm 2018: 8 (giảm 1 bậc).

10. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc 

Lĩnh vực: Ngân hàng
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc có giá trị thương hiệu 69,7 tỉ đồng.

Lĩnh vực: Ngân hàng.

Thay đổi so với năm 2018: +22,8%.

Vị trí năm 2018: 11 (tăng 1 bậc).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *