Thu gần 800 tỉ đồng từ cổ phần hóa DN “con cưng” của Bộ Xây dựng | Lao Động Online | LAODONG.VN

Là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 đã thực hiện cổ phần hóa với tổng số tiền thu về là gần 800 tỉ đồng.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của công ty mẹ- Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (VLXD)- CTCP.

Theo đó, tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp (DN) vào thời điểm có quyết định của Bộ Xây dựng chuyển thành Công ty cổ phần (1.1.2014) là gần 2.210 tỉ đồng, trong đó tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN là hơn 1.270 tỉ đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Tổng công ty VLXD số 1 đã thực hiện tổ chức bán đấu giá lần đầu.

Số lượng thực tế bán được theo Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh thông báo là 25.005.300 cổ phần (CP), giá bán bình quân là 10.501,4đ/CP. Số tiền thu được là 262.612.600.000 đồng. 1.000 CP của 1 nhà đầu tư trúng thầu nhưng từ chối mua.

Ngoài ra, CP của Tổng công ty cũng được bán cho người lao động với số lượng 294.600 CP, giá bán là 6.300 đồng/CP (bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất) và 10.500 đồng/CP( bằng giá đấu thành công thấp nhất). Số tiền thu được là 2.126.460.000 đồng. Trong đó có 99.100 CP không mua.

Ngoài ta 2 nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký  tham gia làm cổ đông chiến lược bao gồm: HĐTV Tổng công ty và Công ty Xuân Cầu. 2 đơn vị này đã chính thức ký hợp đồng mua bán số lượng 50.800.000 CP (chiếm 40% vốn điều lệ) với giá 10.500đ/CP. Số tiền thu về được là 533.400.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu về cổ phần hóa là 798.139.060.000 đồng (gần 800 tỉ đồng). Số lượng CP không bán hết 100.100 CP, Tổng công ty có đề nghị Bộ Xây dựng chuyển về Nhà nước nắm giữ.

Hiện tại, Nhà nước đang nắm giữ 40,08% vốn điều lệ, người lao động chiếm 0,23%, nhà đầu tư chiến lược chiếm 40% và công chúng là 19,69%.

KTNN cũng kiến nghị xử lý hành chính số tiền do KTNN xác định tăng thêm là 2,5 tỉ đồng, bao gồm nộp về quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp là gần 2,5 tỉ đồng và nộp về ngân sách nhà nước  thuế thu nhập doanh nghiệp là 13 triệu đồng.

Đồng thời thực hiện thủ tục theo quy định tại Cục Thuế TPHCM để bù trừ khoản thu NSNN số tiền 310 triệu đồng với thuế còn phải nộp năm 2018.

KTNN kiến nghị Bộ Xây dựng có biện pháp xử lý khi thực hiện quyết toán cổ phần hóa đối với khoản lãi cho vay phải thu đã có xác nhận tại ngày 31.12.2016 là gần 6,5 tỉ đồng. Đồng thời, tiếp tục làm việc với UBND TP HCM để xác định rõ chủ quyền sở hữu và xử lý theo quy định đối với chung cư tại địa chỉ 348 Bến Vân Đồng, phường 1, Quận 4 và Chung cứ 17 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thuộc dự án kinh doanh bất động sản của công ty.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *