Thông báo mời chào giá máy may siêu âm | Lao Động Online | LAODONG.VN

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

1. Tên gói thầu: Cung cấp Máy may siêu âm năm 2019

–      Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

–       Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23/04/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25/04/2019.

5. Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

YCCG phát hành miễn phí

6. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 25/04/2019

7. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 25/04/2019

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *