Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Quyết định số 333/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành ngân hàng (Ban Chỉ đạo).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *