Tăng trưởng thần tốc, Bách Hóa Xanh được MWG rót thêm 1.000 tỷ

Công ty CP Thế giới Di động vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh thêm 1.000 tỷ đồng ngay trong quý I/2019.

Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) đã có quyết nghị thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh, căn cứ theo Nghị quyết số 01-2018/BBĐHĐCĐ/TGDD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 16/03/2018.

Theo đó, số vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng, sẽ thực hiện ngay trong quý I/2019. Mục đích tăng vốn để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh. Nguồn vốn để MWG bơm vốn cho Bách Hóa Xanh là nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

Đầu tư - Tăng trưởng thần tốc, Bách Hóa Xanh được MWG rót thêm 1.000 tỷ

Tháng đầu năm 2019, chỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất.

Theo kế hoạch trước đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2018, MWG dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm cho Bách Hóa Xanh tối đa 3.000 tỷ đồng. Lần bơm vốn của MWG vào Bách Hóa Xanh gần nhất là tháng 11/2018 với giá trị 1.250 tỷ đồng và trước đó là 750 tỷ hồi tháng 4/2018. Với việc định rót thêm 1.000 tỷ, MWG sẽ tăng vốn BXH tổng cộng 3.000 tỷ đồng.

Theo công bố của MWG, kết quả kinh doanh tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.360 tỷ, lợi nhuận sau thuế tương ứng 452 tỷ, lần lượt tăng 32% và 51% so với cùng kỳ năm 2018. So với kế hoạch 2019, Công ty tương ứng thực hiện được 10% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lãi ròng, trong đó chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất. Doanh thu tháng 1/2019 đạt 628 tỷ, tăng 214% so với tháng 1/2018.

Tính đến hết ngày 31/1/2019, Bách Hoá Xanh đã nâng số lượng cửa hàng ở các tỉnh lên 55 cửa hàng với sự hiện diện tại 10 tỉnh khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ.

Đình Văn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *