Tạm ứng tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Trong khi chưa bố trí được vốn ngân sách Trung ương theo quy định, Bộ Tài chính cần hướng dẫn thủ tục để TP. Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, sau đó ngân sách Trung ương bố trí hoàn trả.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc nhận tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.tam ung tien su dung dat khu do thi gia lam de hoan von cho cao toc ha noi hai phong
Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, sau đó ngân sách Trung ương bố trí hoàn trả. (Ảnh: VIDIFI)

Theo đó, việc hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và ý kiến các bộ, ngành liên quan. Đến nay, nhiều cơ chế hỗ trợ cho Dự án chưa được thực hiện (bao gồm việc chuyển các khoản vay nước ngoài sang hình thức vốn góp của nhà nước, hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất). Điều này khiến Dự án gặp nhiều khó khăn trong phương án hoàn vốn.

Bộ Chính trị đã có Thông báo giao các đơn vị liên quan bố trí ngân sách nhà nước cấp đủ những khoản thuộc trách nhiệm của ngân sách theo cam kết của Chính phủ, Thủ tướng; cần báo cáo Thủ tướng cho phép xin ý kiến Thường trực Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cần hoàn thiện lại Từ trình. Trong đó lưu ý về tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm, Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và 2015 đều quy định tiền sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng 100%. Còn theo Luật Đầu tư công, việc hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương.

Do đó, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ GTVT để tham gia góp vốn theo quy định về đầu tư PPP; phần hỗ trợ không tính vào phương án thu hồi vốn của nhà đầu tư.

Trong khi chưa bố trí được vốn ngân sách Trung ương theo quy định, Bộ Tài chính cần hướng dẫn thủ tục để TP. Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm, sau đó ngân sách Trung ương bố trí hoàn trả.

Về việc chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn của VIDIFI, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (với trách nhiệm của người đại diện vốn của VIDIFI) cần phân tích điểm lợi và tính khả thi của các phương án thoái vốn hay không thoái vón. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng cho ý kiến về chủ trương.

Việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Gia Lâm cần thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 1178/TTg-CN ngày 11/8/2017. Bộ KH&ĐT cũng cần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 3597/VPCP-KTTH ngày 13/12/2018.

Trên cơ sở Tờ trình, Văn phòng Chính phủ sẽ lấy ý kiến các Bộ, ngành và đơn vị liên quan, tổng hợp và trình Thủ tướng cho phép họp Thường trực Chính phủ để xem xét, quyết định.

N. Lê

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *