Yeah1 Offer là nền tảng tiếp thị mới ra đời tháng 05/2017 với nhiều điểm mới có lợi cho các affiliator như chúng ta. Điển hình có thể kể đến đó là hoa hồng cao ( thường là >20% giá trị sản phẩm) và có thể tăng nếu bạn làm tốt, có nhiều đơn...