Chào các bạn, PTU (Paid To Upload) là hình thức kiếm tiền online không mới có mặt tại Việt Nam chắc từ 2008-2009 và vẫn duy trì đến nay. Kiếm tiền PTU về cơ bản giống như cách bạn tham gia...