SHB báo lãi trước thuế gần 744 tỉ đồng trong quí đầu năm

Tính đến 31/3/2019, tổng tài sản của SHB đạt 334.000 tỉ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đạt khoảng 246.000 tỉ đồng, tăng 6,1%. Số dư huy động đạt hoảng 225.000 tỉ đồng.

SHB báo lãi trước thuế gần 744 tỉ đồng trong quí đầu năm - Ảnh 1.

Trong đại hội đồng cổ đông thương niên được tổ chức vào chiều 23/4, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê cho biết lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đạt khoảng 743,9 tỉ đồng. 

Tính đến 31/3/2019, tổng tài sản của SHB đạt 334.000 tỉ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đạt khoảng 246.000 tỉ đồng, tăng 6,1%. Số dư huy động đạt hoảng 225.000 tỉ đồng.

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất đạt 3.068 tỉ đồng, tăng gần 47% so với năm 2018. Tổng tài sản tăng 15,4% đạt 372.917 tỉ đồng. Huy động vốn dự kiến đạt 283.922 tỉ đồng, tăng 16,6%; dư nợ tín dụng tăng 13% đạt 261.592 tỉ đồng.

SHB báo lãi trước thuế gần 744 tỉ đồng trong quí đầu năm - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu đại hội SHB

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *