Sếp Thaco vừa sang làm Phó Chủ tịch công ty nông nghiệp của bầu Đức là ai?

Ông Đỗ Xuân Diện, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa được bầu làm Phó chủ tịch phụ trách chiến lược của HAGL Agrico chỉ một ngày sau khi Thaco thành cổ đông lớn công ty nông nghiệp của bầu Đức.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa công bố Nghị quyết về việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo đó, ông Đỗ Xuân Diện sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách mảng chiến lược công ty.

Nghị quyết được Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico Đoàn Nguyên Đức ký ngày 14/5/2019. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, ông Đỗ Xuân Diện sẽ đảm nhận chức vụ mới bắt đầu từ ngày 14/5/2019.

Tài chính - Ngân hàng - Sếp Thaco vừa sang làm Phó Chủ tịch công ty nông nghiệp của bầu Đức là ai?

Ông Đỗ Xuân Diện, Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải sang làm Phó Chủ tịch HAGL Agrico.

Hiện, ông Diện cũng là Chủ tịch HĐQT THADI, đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp của THACO, chuyên nghiên cứu phát triển, nông trường mẫu, sản xuất vật tư nông nghiệp, nhà máy chế biến trái cây; phân phối và xuất khẩu trái cây ra thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, ông Diện còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Đông Dương (Thadi) – công ty con được Thaco thành lập vào giữa tháng 3/2019.

Cuối tháng 4, ông Diện đã được bầu vào HĐQT của HAGL Agrico tại Đại hội cổ đông.

Một ngày trước khi ông Đỗ Xuân Diện được bầu làm Phó Chủ tịch HAGL Agrico, Thaco cũng đã thông báo mua thành công 69,7 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Ước tính số tiền Thaco dành ra là hơn 970 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico lên 7,86%, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này. 

Ông Đỗ Xuân Diện sinh năm 1964. Từ năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển Kỳ Hà – Chu Lai (thuộc Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai). Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó ban quản lý dự án sắp xếp dân cư ven biển thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Sau khi ban này sáp nhập vào Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, ông làm Phó trưởng ban và đến giữa tháng 9/2014 thì giữ chức Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

Tháng 12/2018, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cho biết ông Đỗ Xuân Diện, Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai đã có đơn xin nghỉ việc, rồi về “đầu quân” cho Thaco.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *