Sản xuất Trung Quốc xuống thấp nhất 3 năm

Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố hôm nay, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) nước này tháng 2 chỉ là 49,2, thấp hơn so với 49,5 hồi tháng 1. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số này dưới 50 – cho thấy sản xuất tại Trung Quốc đi xuống.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *