SAM Holdings muốn phát hành 93,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỉ đồng

Cụ thể, năm 2019, SAM Holdings đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 3.575 tỉ đồng, tăng trưởng 26,6% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 95% tổng doanh thu, đạt 3,405 tỉ đồng và doanh thu tài chính đạt 170 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ tăng trưởng lần lượt là 27,5% và 9,8% so với cùng kì. Theo đó, kế hoạch LNTT tăng 21,8%, mục tiêu 201 tỉ đồng.

SAM Holdings muốn phát hành 93,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Dựa trên kế hoạch SXKD năm 2019, công ty cho biết phân phối 1% LNST năm 2019 cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và 3% cho cổ tức. Riêng về thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, tỉ lệ trích dự kiến là 10% lợi nhuận vượt kế hoạch trong năm 2019.

Ngoài ra, HĐQT Sam Holdings đã thông qua đơn từ nhiệm chức danh của hai Thành viên HĐQT gồm ông Đào Ngọc Thanh và ông Trần Hải Quang, ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát đều vì lý do cá nhân. HĐQT công ty cũng thông qua việc bầu bổ sung ba Thành viên HĐQT và một Kiểm soát viên nhiệm kì 2015 – 2020.

Về việc tăng vốn điều lệ, ngoài 7,5 triệu cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức (tỉ lệ phát hành thêm 3%), công ty có kế hoạch chào bán tối đa 93,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, tương ứng 37,54% số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, vốn điều lệ tối đa dự kiến sau phát hành đạt 3.500 tỉ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để (1) đầu tư mua cổ phần nhà nước thoái vốn tại các tổng công ty, công ty uy tín và tiềm năng, (2) cơ cấu lại khoản nợ, (3) bổ sung vốn lưu động.

Năm 2018, doanh thu công ty đạt 2.825 tỉ đồng, tăng 15% so với năm ngoái, LNTT đạt 165 tỉ đồng, tăng 15,5%. Trong khi đó, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của SAM Holdings lần lượt là 2.950 tỉ đồng và 180 tỉ đồng. Do đó, công ty mới thực hiện 96% kế hoạch doanh thu và 92% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Cập nhật diễn biến giao dịch cổ phiếu SAM ba tháng gần đây, giá trị cổ phiếu tăng tưởng 13%. Đóng cửa phiên 15/3, giá cổ phiếu dừng ở 7.500 đồng.

SAM Holdings muốn phát hành 93,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỉ đồng - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu SAM trong ba tháng gần đây. Nguồn: VNDirect

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *