Pymepharco lãi quí I gần 70 tỉ đồng, dự kiến cuối tháng 7 hoàn thành nhà máy Non-Betalactam

Pymepharco ghi nhận lãi sau thuế quí I đạt 69,4 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kì năm trước.

Theo kết quả kinh doanh quí I, Công ty Cổ phần Pymepharco (Mã: PME) ghi nhận doanh thu thuần tăng không đáng kể so với cùng kì năm trước, đạt 409,3 tỉ đồng. Trong kì, giá vốn giảm nhẹ còn 204,8 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp tăng từ 48,6% cùng kì lên gần 50%.

Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng tương ứng trên 8% và 18%. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế công ty đạt 86,8 tỉ đồng và 69,4 tỉ đồng, cùng giảm khoảng 4,5-5% so với cùng kì năm trước.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Pymepharco đạt 2.131,3 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 276,3 tỉ đồng, chiếm gần 15% vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, công ty không ghi nhận vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 378,8 tỉ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng Quản trị trình cổ đông việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền tỉ lệ 20%/mệnh giá, tương ứng trích hơn 150 tỉ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Ngày 31/1/2018, công ty khởi công Nhà máy Non-Betalactam theo tiêu chuẩn GMP-EU công suất 1,2 tỉ viên/năm/ca làm việc. Dự án có vốn đầu tư hơn 700 tỉ đồng với diện tích khoảng 30.128m2,  dự kiến hoàn thành vào ngày 23/7/2019. Chi phí xây dựng nhà máy tăng hơn 109 tỉ đồng trong quí I.

Pymepharco lãi quí I gần 70 tỉ đồng, dự kiến cuối tháng 7 hoàn thành nhà máy Non-Betalactam - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2018 của Pymepharco. Nguồn: PME

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *