PVI bổ nhiệm cùng lúc hai Phó Tổng Giám đốc mang quốc tịch Đức

Ông Trương Minh Đức và ông Alexander – Nicolai Neumann vừa được HĐQT PVI bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, cả hai ông đều mang quốc tịch Đức.

Ông Trương Minh Đức (người cầm hoa) tại buổi trao quyết định (Nguồn: PVN)

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI – Mã: PVI) vừa quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Đức, quốc tịch Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVI. Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm ông Alexander – Nicolai Neumann giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của công ty. Ông Alexander – Nicolai Neumann cũng mang quốc tịch Đức.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Theo kết quả kinh doanh quí I/2019 được PVI công bố mới đây, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch với tỉ lệ lần lượt là 11,5% và 15,1%.

Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch của quý I/2019 với tỉ lệ lần lượt là 16,9% và 43,9%.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *