Phút chót Eximbank lại hoãn Đại hội cổ đông lần 2 | Lao Động Online | LAODONG.VN

Thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 2 của Eximbank tiếp tục bị hoãn lại vào một ngày phù hợp trong tháng 6.2019.

Đại diện Eximbank cho biết: “Eximbank cần có thêm thời gian để hoàn thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai được đồng nhất và thành công. Do đó, Eximbank đã quyết định gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26.5.2019 sẽ được dời lại vào một ngày phù hợp trong tháng 6.2019. Thời gian và địa điểm cụ thể cho việc tổ chức Đại hội lần thứ hai sẽ được ngân hàng thông báo sau”.

Trước đó, sáng 26.4, Eximbank đã phải tuyên bố hoãn ĐHĐCĐ lần 1 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Ngày 22.5.2019, Eximbank ban hành Nghị quyết số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu ông Cao Xuân Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) thay cho Ông Lê Minh Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. 

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết 239/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng Giám đốc thường trực làm Quyền Tổng Giám đốc.

Thông điệp của ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT độc lập (Nguyên Chủ tịch HĐQT): “Sau khi từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, tôi vẫn là thành viên HĐQT độc lập, và chừng nào vẫn được cổ đông và tổ chức  tin tưởng, tôi vẫn hết sức đóng góp công sức cũng như kinh nghiệm của mình để hỗ trợ HĐQT và ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Ông Cao Xuân Ninh cho biết: “Tôi mong muốn nhắn gửi đến tất cả cổ đông, các nhà đầu tư, cơ quan quản lý các cấp, các đối tác và quý khách hàng của Eximbank rằng chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Tổ chức Eximbank đoàn kết, ổn định ở tất cả các phương diện trên cơ sở thượng tôn pháp luật để giúp cho Eximbank phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *