Ông Thào Xuân Sùng làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lều Vũ Điều.

Ông Thào Xuân Sùng làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội - Ảnh 1.

Ông Thào Xuân Sùng (Ảnh: VGP).

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH đạt gần 187.800 tỉ đồng. 

Ngân hàng đã huy động được trên 194.000 tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn ủy thác các địa phương chuyển sang để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 11.809 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng đã cho vay ra 905 tỉ đồng trong số tổng nguồn vốn cho vay chương trình nhà ở xã hội là khoảng 1.000 tỉ đồng.

Sau 16 năm hoạt động, NHCSXH đã cho vay trên 34,1 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi, góp phần giúp trên 5,1 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động. 

Mạng lưới hoạt động của NHCSXH trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *