Ông Phạm Nhật Vượng không còn là Chủ tịch Vinhomes

Thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng ở vị trí Chủ tịch HĐQT Vinhomes là bà Nguyễn Diệu Linh, Phó Chủ tịch.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *