Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận thôi chức Tổng giám đốc PVN | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đồng ý cho thôi chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ngày 16.4, PVN đã tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo tập đoàn. Theo đó, trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, HĐTV PVN đã chấp thuận để ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Tổng giám đốc PVN thôi giữ chức Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, Hội đồng Thành viên PVN sẽ chưa chính thức công bố Quyết định chấp thuận cho ông Sơn nghỉ theo nguyện vọng cá nhân (vì còn chờ sau khi có Tổng giám đốc mới để làm các thủ tục bàn giao). Đồng thời, Ủy ban cũng chấp thuận cho PVN bổ nhiệm nhân sự thay thế chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn từ nguồn tại chỗ. 

Hiện tập đoàn này có 4 Phó tổng giám đốc, gồm ông Nguyễn Quốc Thập, ông Lê Mạnh Hùng, ông Đỗ Chí Thanh và ông Nguyễn Xuân Hòa.

Trước đó, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV PVN, Tổng giám đốc PVN đã có đơn xin từ chức gửi HĐTV PVN.

Ông Sơn từng công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro), sau đó tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và lên đến chức Tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Sau đó, ông Sơn được điều động về PVN làm Phó Tổng giám đốc, trước khi ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn vào tháng 3.2016.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *