Những cái tên mới trong danh sách cổ đông Eximbank trước ngày đại hội

Những cái tên mới trong danh sách cổ đông Eximbank trước ngày đại hội - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Ảnh: Eximbank).

Ngày 8/4, ông Nguyễn Chấn, người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) đã có đơn đề nghị xem xét tạm thời phong toả cổ phần Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) thuộc sở hữu của một số cá nhân/tổ chức.

Trong đơn đề nghị này, ông Chấn thông tin có nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á đã thay mặt ông đứng tên sở hữu một lượng lớn cổ phiếu Eximbank. 

Tại thời điểm tháng 2/2016, tổng số sở hữu của nhóm này là hơn 147 triệu cổ phiếu EIB , chiếm 11,91% vốn tại Eximbank với những cá nhân, tổ chức như ông Nguyễn Quốc Toàn (55,4 triệu cp); CTCP Hoàn Vũ Sài Gòn (20,5 triệu cp), Công ty TNHH Quốc Anh NT (20,5 triệu cp), CTCP Thành Công (gần 16,5 triệu cổ phiếu),… Nhóm đã sở hữu này do Tập đoàn Hoàn Cầu chỉ định người đúng tên giùm nhận chuyển nhượng.

Những cái tên mới trong danh sách cổ đông Eximbank trước ngày đại hội - Ảnh 2.
Những cái tên mới trong danh sách cổ đông Eximbank trước ngày đại hội - Ảnh 3.

Nguồn: Đơn đề nghị của ông Chấn gửi tới Eximbank

Tuy nhiên, toàn bộ chứng từ chứng minh sở hữu cổ phần Eximbank cũng như toàn bộ hợp đồng mua cổ phần Eximbank được lưu giữ đã bị đánh cắp. Do đó, ông Chấn đưa ra nghi vấn: “Những kẻ đánh cắp sử dụng các hồ sơ chứng minh sở hữu này đã, đang và sẽ tự thực hiện, hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần Eximbank không đúng ý chí của người sở hữu thực sự”.

Cùng với việc nghi ngờ có sự chuyển nhượng khống giao dịch, ông Chấn thông tin rằng hiện nay số cổ phần của nhóm cổ đông liên quan đến hai tổ chức trên đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm tháng 2/2016. Đồng thời xuất hiện một số cổ đông mới có liên quan đến gia đình ông.

Những cái tên mới trong danh sách cổ đông Eximbank trước ngày đại hội - Ảnh 5.

Nguồn: Đơn đề nghị của ông Chấn gửi tới Eximbank

Do đó, ông Chấn nghị lãnh đạo Eximbank thực hiện những biện pháp phù hợp với thẩm quyền và qui định của pháp luật để tạm thời phong toả toàn bộ cổ phần Eximbank thuộc sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông để chờ cơ quan điều tra trước ngày đại hội cổ đông thường niên diễn ra.

Những cái tên mới trong danh sách cổ đông Eximbank trước ngày đại hội - Ảnh 6.

Nguồn: Đơn đề nghị của ông Chấn gửi tới Eximbank

Trong danh sách những cổ đông mới có thể nhận thấy những cái tên đáng chú ý như CTCP Chứng khoán Bảo Minh; bà Lương Thị Cẩm Tú, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Minh Quốc (đang tạm thời chưa thực hiện quyết định bổ nhiệm này theo lệnh của toà án);…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *