NHNN đề xuất hạn mức tiêu tiền ví điện tử tối đa 20 triệu/ngày | Lao Động Online | LAODONG.VN

Nhằm giảm thiểu rủi ro về lợi dụng Ví điện tử để rửa tiền, thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, NHNN đề xuất trong dự thảo về quy định hạn mức giao dịch với Ví điện tử để phù hợp với mục đích sử dụng là phục vụ thanh toán các giao dịch nhỏ, lẻ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11.12.2014 về hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Đáng chú ý, NHNN quy định tổng hạn mức giao dịch của một Ví điện tử của cá nhân (bao gồm giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử sang Ví điện tử khác và giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp) tối đa là 20 triệu đồng Việt Nam trong một ngày và 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng.

Đối với tổ chức, tổng hạn mức giao dịch của một Ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng Việt Nam trong một ngày và 500 triệu đồng Việt Nam trong một tháng.

Các quy định này không áp dụng đối với các Ví điện tử của cá nhân, tổ chức có ký kết hợp đồng/thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử.   

Thêm vào đó, dự thảo Thông tư quy định cụ thể tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép phát hành hơn 1 Ví điện tử cho 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử, nhằm tránh lãnh phí, ngăn ngừa tình trạng khách hàng đăng ký mở Ví điện tử tràn lan, dẫn đến việc sử dụng Ví điện tử là không thực chất hoặc hành vi lợi dụng mở nhiều Ví điện tử để thực hiện các hành vi rửa tiền, bất hợp pháp.

Ngoài ra, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *