Nhà Trắng: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều kết thúc mà không đạt được thỏa thuận

Nhà Trắng cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *