Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu Walmart năm 2009?

Ngày 16/5, Walmart công bố lợi nhuận quý 1 vượt dự báo của các nhà phân tích phố Wall…

Hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart vừa công bố lợi nhuận quý 1/2019 vượt dự báo của các nhà phân tích, đạt 1,13 USD/cổ phiếu. Vậy nhà đầu tư sẽ lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu này và giữ từ năm 2009? 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *