Nâng cấp dự án Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ngày 28.3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ khởi động dự án Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Dự án gồm 3 hợp phần sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của KOICA, gồm: Tư vấn, xây dựng hệ thống và quản lý dự án. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, là cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia khác; phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ KHĐT Vũ Đại Thắng, việc triển khai dự án góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đại diện KOICA, việc triển khai thực hiện thành công dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đầu tư, cũng như hỗ trợ quá trình đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Theo dự kiến, dự án sẽ đưa vào vận hành chính thức từ năm 2021.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *