Năm 2019, SCB chốt tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỉ đồng | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018. Với mục tiêu tăng thêm 3.000 tỉ đồng vốn điều lệ, nếu thực hiện thành công, SCB sẽ là một trong các NHTMCP có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam. Năm 2019, ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 558.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 276 tỉ đồng.

Tính đến 31.12.2018, SCB có tổng tài sản 508.954 tỉ đồng, tăng 14,6% so với năm 2018 và tiếp tục duy trì vị trí nằm trong nhóm 5 ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam. Huy động vốn thị trường 1 tăng 18,4% lên 418.338 tỉ đồng và dư nợ cho vay tăng 13,28% đạt mức 310.892 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 229 tỉ đồng, tăng 39,5% so với năm 2017. Tỉ lệ nợ xấu và nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng được duy trì ở mức thấp, lần lượt là 0,61% và 0,42% vào cuối năm 2018. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 9,69%, cao hơn mức quy định 9% của NHNN.

Năm 2018, kết quả kinh doanh chuyển dịch theo hướng tăng thu ngoài lãi, đẩy mạnh tăng trưởng khách hàng cá nhân. Các dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế, chuyển tiền, ngân hàng điện tử, bảo hiểm, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại liên tục phát triển đã đem lại mức tăng trưởng mạnh mẽ cho thu nhập ngoài lãi của SCB. Tổng thu ngoài lãi thuần đạt mức 1.746 tỉ đồng, tăng 230 tỉ đồng, tỉ lệ tăng 15,2% so với năm 2017, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.299 tỉ đồng với mức tăng 49,2% so với năm 2017.

Về nhân sự và mạng lưới, năm qua SCB cũng tăng thêm 830 người, tương đương gần 13% lên 7.258 nhân sự, đồng thời ngân hàng hoàn tất đưa vào khai trương hoạt động thêm 2 chi nhánh và 9 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của SCB lên 239 điểm tại 28 tỉnh/thành trên cả nước.

Năm 2019, SCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 276 tỉ đồng, tăng 19,48% so với năm 2018; tổng tài sản tăng 9,64% đạt 558.015 tỉ đồng; huy động vốn tăng 13,15% đạt 473.338 tỉ đồng; cho vay khách hàng tăng 13% đạt 341.138 tỉ đồng.

Ngân hàng cũng quyết định tăng thêm 3.000 tỉ đồng vốn điều lệ lên trên 18.000 tỉ đồng, là con số tối thiểu trong mục tiêu tăng 3.000-5.000 tỉ đồng đã trình cổ đông trước đó.

Thông tin tại đại hội cổ đông của SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – cho biết, sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và NHNN đã có chủ trương cho phép SCB xây dựng phương án tái cơ cấu mới cho giai đoạn tiếp theo. Đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động nhằm hỗ trợ thêm một số cơ chế mới, giúp ngân hàng vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu, phát triển một cách lành mạnh và bền vững. Dự kiến phương án tái cơ cấu sẽ được Chính phủ và NHNN thông qua vào quý II/2019.

Đại hội đã lần lượt thông qua tất cả các tờ trình bao gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận, phương án lợi nhuận năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Hai thành viên HĐQT được bầu là bà Mai Thị Thanh Thủy và bà Nguyễn Phương Hồng thay cho ông Chiêm Minh Dũng và ông Tạ Chiêu Trung đã xin từ nhiệm; bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát là ông Lưu Quốc Thắng và ông Nguyễn Mạnh Hải thay cho bà Phạm Thu Phong và bà Võ Thị Mười đã xin từ nhiệm.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *