Năm 2019, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.077 tỉ đồng | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019. Toàn bộ các báo cáo và tờ trình do HĐQT đệ trình đã được các cổ đông thông qua, tỉ lệ nhất trí cao.

Năm 2018 đã chứng kiến thêm một bước phát triển mạnh mẽ của HDBank. Vị thế của ngân hàng không ngừng nâng cao và hiện thuộc TOP đầu những ngân hàng hoạt động hiệu quả trên thị trường.

Theo báo cáo của HĐQT tại đại hội, năm qua HDBank ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2017. Cụ thể, tổng tài sản đạt 216.057 tỉ đồng, tăng 14,1%; Vốn chủ sở hữu đạt 16.828 tỉ đồng, tăng 14%; Tổng dư nợ tín dụng đạt 129.624 tỉ đồng, tăng 17,8%; Tổng nguồn vốn huy động đạt 186.722, tăng 9,5% so với năm 2017. Trong đó, huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 142.987 tỉ đồng; Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 1,5%, trong đó tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ có 1,1%; Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,1%, (mức 9% là quy định của NHNN); Lợi nhuận trước thuế đạt 4.005 tỉ đồng, tăng 65,7% so với năm 2017 và hoàn thành 101,8% kế hoạch đề ra. HDBank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có tốc độ tăng trưởng kép về lợi nhuận ròng. Thống kê trong vòng 5 năm từ 2013-2018, tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của HDBank đạt mức 67,1%. Nhờ vậy, hệ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng trưởng bình quân gần 50%.

Đến cuối năm 2018, HDBank hoàn thành mở mới 40 PGD và 5 chi nhánh, nâng quy mô hệ thống mạng lưới lên 285 điểm giao dịch. Bên cạnh đó, hệ thống điểm giao dịch tài chính tiêu dùng tiếp tục được mở rộng lên 13.825 điểm, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Số lượng CBCNV đạt 14.340 người, với thu nhập ngày càng tăng cao.

Năm 2018, cổ phiếu HDBank chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở GDCK TPHCM, nhanh chóng đưa ngân hàng vào Top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất. Cũng ngay trong năm 2018, cổ phiếu HDB đã hội đủ các điều kiện để gia nhập rổ chỉ số VN30, gồm các cổ phiếu có thanh khoản và vốn hóa tốt nhất thị trường.

ĐHCĐ HDBank 2019 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau: Tổng tài sản đạt 249.546 tỉ đồng, tăng 16% so với 2018; huy động vốn đạt 224.238 tỉ đồng, tăng 20%; dư nợ tín dụng lên 160.911 tỉ đồng; kiểm soát tỉ lệ nợ xấu thấp dưới 2%; lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với 2018, lên 5.077 tỉ đồng. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,7% và 21,2%. Tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm giao dịch ngân hàng lên 308 chi nhánh và phòng giao dịch. Cũng trong năm nay, HDBank sẽ áp dụng các mô hình quản trị ngân hàng hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất, tăng cường đổi mới công nghệ; áp dụng Basel II vào công tác quản trị rủi ro.

ĐHCĐ HDBank 2019 cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018, tờ trình thù lao – kế hoạch ngân sách của HĐQT, tờ trình tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngân hàng tiếp tục giữ được truyền thống chia cổ tức cao và đều đặn trong nhiều năm liền, với tổng tỉ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 30%. Trong đó cổ đông HDBank sẽ được nhận cổ tức với tỉ lệ 10%, chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 20%. Đồng thời, ĐHCĐ cũng nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Kế hoạch tăng vốn này sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa chỉ tiêu an toàn vốn theo Basel II và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *