Mua bán hàng trực tuyến: Các thương hiệu cần thay đổi để tồn tại | Lao Động Online | LAODONG.VN

Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng luôn thay đổi, các trang web và ứng dụng truyền thông xã hội như Facebook, Gmail đã thu hút tỉ lệ người dùng trực tuyến nhiều nhất trong năm những năm gần đây.

Hiện người tiêu dùng dành hơn 41% thời gian trực tuyến của họ cho các ứng dụng Facebook, Gmail (trung bình 25 giờ mỗi tháng). Tuy nhiên, lượng thời gian cho mỗi người dùng trong các ứng dụng và trang web này đang bắt đầu giảm. Mặc dù tương đối nhỏ (dưới 1%), nhưng điều đó có thể cho thấy các phương tiện truyền thông đang bắt đầu mất đi sự hiểu biết về thời gian trực tuyến của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng cũng đang sử dụng các dịch vụ các thương hiệu và nhà quảng cáo, nhà tiếp thị phải có các ngăn xếp công nghệ phù hợp để giao tiếp với khách hàng – viết blog, xã hội hóa, gửi email, tổ chức sự kiện trực tuyến, tối ưu hóa trang web, đo lường kết quả và nắm bắt khách hàng tiềm năng. Do đó, các nhà tiếp thị lên chiến lược về những cách tốt nhất để xác định khách hàng của mình là ai và muốn gì, cần sử dụng những công nghệ nào là tốt nhất để làm được những việc này.

Theo phân tích của Verto Analytics và VisualIQ, một Cty của Nielsen, về hành vi của người tiêu dùng thì có 3 xu hướng quan trọng về cách người tiêu dùng dành thời gian trực tuyến sẽ tác động mạnh đến thương hiệu, các nhà tiếp thị, quảng cáo và Cty công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Hành vi của người tiêu dùng luôn thay đổi – chỉ cần nghĩ về cách người tiêu dùng dành thời gian trực tuyến 5 năm trước so với thói quen của họ ngày nay là chúng ta có thể thấy rõ được điều này. Và với những tiến bộ mới trong công nghệ, việc hiểu người tiêu dùng dành thời gian ở đâu và như thế nào là vô cùng quan trọng đối với các nhà tiếp thị.

Cũng theo Nielsen nhờ kỹ thuật số, người tiêu dùng được trao quyền nhiều hơn và hành trình mua hàng của họ phức tạp hơn bao giờ hết. Nhiều người tiêu dùng đã sẵn sàng rời khỏi một thương hiệu không mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp với họ. Do đó, các nhà tiếp thị cần bắt tay ngay vào cách tiếp cận của họ để tối ưu hóa cả trải nghiệm của người tiêu dùng và hiệu quả tiếp thị, và tiếp thị dựa trên con người là kết cấu của giải pháp đó.

Tiếp thị dựa trên con người đại diện cho một sự thay đổi cơ bản từ việc xem hành vi của người tiêu dùng trong bối cảnh các kênh riêng lẻ để đặt người tiêu dùng vào trung tâm của các chiến lược tiếp thị. Nó cho phép các nhà tiếp thị theo dõi và đo lường hành vi của người tiêu dùng trên các kênh và thiết bị, do đó họ có thể hiểu khách hàng và khách hàng tiềm năng tương tác với thương hiệu của họ như thế nào và các điểm tiếp xúc đang tạo ra các hành vi mong muốn.

Tuy nhiên, thay đổi không bao giờ là dễ dàng và việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên con người đòi hỏi các quy trình và nền tảng mới.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *