Mời chào hàng cạnh tranh MAP | Lao Động Online | LAODONG.VN

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu M.A.P phục vụ sản xuất phân bón theo kế hoạch như sau:

– Số lượng: 130 tấn;

– Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/03/2019 đến 9 giờ 00 phút ngày 18/03/2019;

– Hồ sơ chào giá được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/03/2019 tại Trụ sở PPC.

Nay, PPC kính mời Quý Nhà cung cấp quan tâm liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá qua địa chỉ:

– Lô A1-3, KCN Trà kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

– Điện thoại 02913.957555; Fax: 02913957666

– Website: www.pbp.vn;

– Email: hangntl@pbp.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *