Mời chào hàng cạnh tranh Axit Humic Trung Quốc | Lao Động Online | LAODONG.VN

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu Humic Trung Quốc phục vụ sản xuất phân bón theo kế hoạch như sau:

+100 tấn Humic Trung Quốc.

– Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 09.04.2019 đến 9 giờ 00 phút ngày 15.04.2019.

– Hồ sơ chào giá được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 15.04.2019 tại Trụ sở PPC.

Nay, PPC kính mời Quý NCC quan tâm liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá qua địa chỉ:

– Lô A1-3, KCN Trà kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

– Điện thoại 02913.957555; Fax: 02913957666

– Website: www.pbp.vn;

– Email: hangntl@pbp.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *