MB, VPBank và TPBank cùng “dắt tay nhau” vào câu lạc bộ chuẩn Basel II | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố quyết định áp dụng tiêu chuẩn Basel II cho ba ngân hàng là MB, VPBank và TPBank.

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, 3 ngân hàng này sẽ bắt đầu tuân thủ các quy định tại Thông tư 41 từ ngày 1.5.2019.

Trước VPBank, TPBank và MB, đã có 3 ngân hàng được Ngân hàng nhà nước công nhận áp dụng Basel II thành công là Vietcombank, VIB và OCB. 

Tại Việt Nam, lộ trình áp dụng Basel II được Ngân hàng Nhà nước đưa ra gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thí điểm áp dụng tại 10 ngân hàng từ tháng 2.2016, gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank. Giai đoạn 2 là cơ bản các ngân hàng thương mại có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó có ít nhất 12-15 ngân hàng áp dụng thành công toàn bộ tiêu chuẩn này.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Basel II là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ít nhất là 8%. Để làm được có 2 cách.

Cách thứ nhất là giảm tổng tài sản rủi ro, cách này không phải là phương thức chủ đạo có thể giải quyết vấn đề của ngân hàng, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức 2 con số.

Cách thứ 2 là tăng vốn tự có thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cho cổ đông hiện hữu hoặc chia cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu.

Năm 2019, NHNN tiếp tục phân bổ các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới từng ngân hàng. Trong đó, các ngân hàng thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41 (Basel II) sẽ được ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *