Loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam | Lao Động Online | LAODONG.VN

Ngày 12.2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam.

Theo Quyết định  số 501/QĐ-BNN-BVTV, 2 hoạt chất bảo vệ thực vật bị loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam là Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil.

Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, Bộ NNPTNT cũng thống kê danh mục 228 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Fipronil (trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này).

Theo quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, các loại thuốc có chứa 2 hoạt chất trên được phép sản xuất nhập khẩu tối đa 1 năm và buôn bán sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Riêng thủ tục đăng ký các loại thuốc BVTV có chứa 2 hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil sẽ tạm ngưng ngay từ ngày Quyết định có hiệu lực, là ngày 12.2.2019.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *