Lỗ ròng của Nông dược HAI tăng gần 16 lần sau kiểm toán, cổ phiếu vẫn kịch trần

Lỗ ròng tăng sốc, phải điều chỉnh doanh thu vì “nhầm lẫn”

CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán. Theo báo cáo này, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm vừa qua của HAI là hơn 1.000 tỉ đồng, tăng 34,62% so với số liệu trong báo cáo công ty tự lập (báo cáo tài chính quí IV/2018).

Sau khi tính cả các khoản giảm trừ, doanh thu thuần của HAI là 978,4 tỉ đồng, giảm hơn 43% so với năm 2017.

Trong khi đó, khoản lỗ sau thuế của HAI năm qua tăng từ gần 4,46 tỉ đồng trong báo cáo tự lập lên 71,13 tỉ đồng trong báo cáo kiểm toán, tức tăng xấp xỉ 16 lần. Kết quả này sút kém rất nhiều so với khoản lãi 13,24 tỉ đồng trong năm 2017.

Theo giải trình của HAI, tổng doanh thu hợp nhất 2018 giảm so với 2017 là do sản lượng hàng hóa tiêu thụ năm 2018 giảm so với cùng kì năm trước.

Về sự thay đổi của doanh thu trước và sau kiểm toán, HAI cho biết nguyên nhân là “do nhầm lẫn trong việc hợp nhất doanh thu của các công ty con”.

Còn lợi nhuận sau thuế 2018 giảm so với 2017 là do việc loại trừ khoản lãi thu được từ việc chuyển nhượng 15% số vốn góp của công ty mẹ HAI cho một số cổ đông thiểu số theo phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất qui định tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC , số tiền hơn 68,42 tỉ đồng. Tuy nhiên số lãi từ việc chuyển nhượng vốn góp này vẫn được công ty mẹ ghi nhận đầy đủ.

Về sự thay đổi lớn giữa số lợi nhuận ròng trước và sau kiểm toán, HAI không giải thích cụ thể tại sao

Lỗ ròng của Nông dược HAI tăng gần 16 lần sau kiểm toán, cổ phiếu vẫn kịch trần - Ảnh 1.

Trích báo cáo giải trình của HAI

 So sánh các số liệu chính trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 trước và sau kiểm toán, có thể thấy doanh thu và giá vốn hàng bán tăng một lượng gần như bằng nhau, do vậy lợi nhuận gộp thay đổi không đáng kể. Lợi nhuận trước thuế của HAI giảm là do doanh thu hoạt động tài chính bị điều chỉnh giảm.

Năm 2018, đơn vị: tỉ đồng Sau kiểm toán Trước kiểm toán Tăng/giảm
Doanh thu thuần                       978                           721              257
Giá vốn hàng bán                       948                           692              256
Lợi nhuận gộp                         30                              29                  1
Doanh thu hoạt động tài chính                         93                           157          (64,6)
Chi phí tài chính                         48                              52            (4,1)
Chi phí bán hàng                         85                              85                  0
Chi phí quản lí DN                         47                              42                  5
Lợi nhuận khác                     (3,1)                          (3,5)                  0
Lợi nhuận trước thuế                   (59,6)                            4,5          (64,1)
Lợi nhuận sau thuế                   (71,1)                        (4,46)          (66,6)

Cổ phiếu HAI tăng trần dù khoản lỗ tăng vọt

Cổ phiếu HAI đang trong diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 16/11 năm ngoái và chỉ được giao dịch vào phiên buổi chiều. Trong buổi chiều nay 12/4 sau khi khi thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018 của HAI được công bố, giá cổ phiếu HAI đã đột ngột tăng trần lên 1.840 đồng/cp với thanh khoản hơn 1 triệu đơn vị, cao nhất trong một tháng trở lại đây.

Hôm 31/1/2019, HAI công bố báo cáo tài chính quí IV/2018 (chưa kiểm toán) thể hiện công ty lãi sau thuế đột biến 28,4 tỉ đồng, tăng 124% so với quí IV/2017. Sau thông tin này, cổ phiếu HAI đã tăng kịch trần lên 1.690 đồng/cp, thanh khoản hơn 900.000 đơn vị với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng. Phiên giao dịch ngày hôm sau 1/2, cổ phiếu HAI tiếp tục tăng 5,9% lên 1.790 đồng/cp, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 987.000 đơn vị.

Có thể thấy, cổ phiếu HAI có những lần tăng trần với những thông tin hết sức trái ngược nhau, có lần là lãi khủng, có lần là lỗ lớn.

Lỗ ròng của Nông dược HAI tăng gần 16 lần sau kiểm toán, cổ phiếu vẫn kịch trần - Ảnh 3.

Diễn biến giá cổ phiếu Nông dược HAI từ đầu năm đến nay. Nguồn: VNDirect.

Cần chỉ ra rằng kết quả lãi khủng của quí IV đạt được không phải nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty mà nhờ vào hoạt động tài chính. 

Cụ thể, lợi nhuận gộp quí IV/2018 của HAI chỉ là 1,3 tỉ đồng, giảm 97% so với cùng kì 2017. Trong khi đó doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 111,6 tỉ đồng, gấp hơn 12 lần quí IV/2017, còn chi phí tài chính chỉ tăng 145% lên gần 13 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cũng chính khoản mục doanh thu hoạt động tài chính này đã bị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cả năm 2018 điều chỉnh lại, khiến cho con số lỗ ròng của HAI tăng vọt gần 16 lần sau kiểm toán.

Tập đoàn FLC là cổ đông lớn

Cổ đông lớn nhất của Nông dược HAI hiện nay là CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) với tỉ lệ sở hữu 12,5%. Chủ tịch HĐQT của HAI hiện nay là bà Bùi Hải Huyền – người đồng thời đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Ông Lê Thành Vinh – thành viên HĐQT của HAI đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Báo cáo tài chính kiểm toán của HAI cho biết, trong năm 2018, công ty không phát sinh giao dịch nào với Tập đoàn FLC.

Lỗ ròng của Nông dược HAI tăng gần 16 lần sau kiểm toán, cổ phiếu vẫn kịch trần - Ảnh 4.

Nông dược HAI khẳng định không có giao dịch với các bên liên quan trong năm 2018. Trích báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Tuy nhiên, trong khoản mục Phải trả người bán ngắn hạn, Nông dược HAI ghi nhận đang còn nợ tập đoàn FLC hơn 20 tỉ đồng, số dư này chưa xuất hiện tại ngày 1/1/2018 và chỉ phát sinh trong năm. 

Lỗ ròng của Nông dược HAI tăng gần 16 lần sau kiểm toán, cổ phiếu vẫn kịch trần - Ảnh 5.

Khoản mục Phải trả người bán ngắn hạn của Nông dược HAI. Trích báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *