LienVietPostBank “chơi lớn”, quyết đặt mục tiêu lợi nhuận 1.900 tỷ đồng

Ngân hàng LienVietPostBank vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Theo đó thông qua phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 là 10%, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận 1.900 tỷ đồng cho năm 2019.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4. 

Theo báo cáo do lãnh đạo ngân hàng trình bày tại đại hội, năm 2018 LienVietPostBank cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường I đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng. 

Tài chính - Ngân hàng - LienVietPostBank 'chơi lớn', quyết đặt mục tiêu lợi nhuận 1.900 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của ngân hàng LienVietPostBank.

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. 

Trong đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng.

Về cổ tức, 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt) và quyết định mức chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 là 10%.

ĐHCĐ LienVietPostBank cũng thông qua mục tiêu tổng tài sản năm 2019 đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường I đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Chia sẻ với cổ đông về khả năng lợi nhuận năm 2019 tăng 57% so với năm 2018, ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc LienVietPostBank cho biết: Ban Lãnh đạo đã tính lợi nhuận trên nền tảng tốc độ tăng trưởng tín dụng 14%; các chi phí hoạt động của năm 2019 sẽ giảm do việc mở mới các phòng giao dịch thực hiện xong trong năm 2018 đã được tính trong năm 2018.

“Chi phí hoạt động tăng sẽ giảm dần xuống khi các phòng giao dịch đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, hết quý I/2019, lợi nhuận đã đạt trên 500 tỷ đồng, nên chúng tôi tự tin về mục tiêu lợi nhuận đặt ra trong năm 2019”, ông Sơn cho biết.

Tự tin về kết quả kinh doanh năm 2019 sẽ đạt được, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết thêm: “Mạng lưới được mở rộng trong các năm 2017, 2018 sẽ phát huy tác dụng trong năm 2019, bên cạnh đó, ngân hàng sẽ không phải nâng cấp core banking, thẻ, hệ thống công nghệ ban đầu như năm 2018 và năm 2019 chỉ là hoàn thiện nên chi phí sẽ giảm”.

Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang bán lẻ, huy động bán lẻ tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong tổng huy động vốn, do đó nguồn vốn ổn định, bền vững hơn, giảm sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn.

Năm 2018, các hoạt động dịch vụ của LienVietPostBank đạt được nhiều kết quả tích cực, thu dịch vụ đạt mức cao nhất trong 10 năm hoạt động của ngân hàng, trong đó thu phí đại lý bảo hiểm tăng trưởng mạnh, chiếm 56% tổng thu thuần dịch vụ.

Trước câu hỏi của cổ đông về hệ số CAR của ngân hàng năm 2018 là bao nhiêu, ông Sơn cho biết, CAR xấp xỉ 11%, đảm bảo an toàn và quy định của NHNN.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018 của LienVietPostBank, Tổng giám đốc LienVietPostBank cũng thừa nhận, vẫn còn những tồn tại và hạn chế cần khắc phục như tín dụng bị hạn chế do giới hạn tăng trưởng của Ngân hàng Nhà nước, nên chưa phát huy hết thế mạnh mạng lưới trong việc phát triển cho vay bán lẻ, đặc biệt trên hệ thống các phòng giao dịch trực thuộc.

“Sản phẩm Ví Việt của LienVietPostBank mặc dù đã được đầu tư, phát triển nhưng chưa được nhiều người biết đến do trên thị trường có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh, dịch vụ tương đồng, kết quả kinh doanh Ví Việt năm 2018 chưa đạt kỳ vọng đề ra”, ông Sơn nói.

Hiếu Nguyễn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *