Lịch chốt quyền cổ tức tuần 1

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) sắp trả cổ từ bằng tiền mặt tỉ lệ 50%, tức là 1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Với 140 triệu cổ phiếu đang niêm yết, ước tính Minh Phú sẽ chi khoảng 700 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này. 

Năm 2018, Minh Phú đạt doanh thu thuần 16.925 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 824 tỷ đồng, tăng 15,3% và hoàn thành hơn 83% kế hoạch cả năm 2018.

Trong một báo cáo phân tích mới đây, BVSC dự báo doanh thu Minh Phú năm 2019 có thể đạt 18.491 tỉ đồng, tăng 9,25% so với thực hiện 2018. Lãi sau thuế 1.005 tỉ đồng, tăng 22% tương đương EPS 6.609 đồng, chưa tính số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chiến lược.

Tổng CTCP May Việt Tiến (Mã: VGG) dự kiến sắp chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tỉ lệ 35%, tức 1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Với 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Việt Tiến sẽ phải chi khoảng 147 tỉ đồng. Năm 2018 May Việt Tiến đạt doanh thu hơn 9.700 tỉ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 492,2 tỉ đồng, tăng 24%.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã: MBB) thì dự kiến chi gần 1.300 tỉ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 6%. Năm 2019, MBBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.895 tỉ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2018.

STT Mã CK Sàn Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Nội dung chi tiết
1 HTC HNX Cổ tức bằng tiền 8/4  9/4  22/4  Trả cổ tức đợt 3/3018 (300 đ/cp) 
2 QCC UPCOM Cổ tức bằng tiền  5/4  8/4  2/5  Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) 
3 MBB HOSE Cổ tức bằng tiền  5/4  8/4  26/4  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (600 đ/cp) 
4 SEB HNX Cổ tức bằng tiền  5/4  8/4  23/4  Trả cổ tức đợt 3/2018 (1000đ/cp) 
5 IDV HNX Cổ tức bằng tiền  5/4  8/4  22/4  Trả cổ tức đợt 3/2018 (1000đ/cp) 
6 CMF UPCOM Cổ tức bằng tiền  4/4  5/4  31/5  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (3000 đ/cp) 
7 DNR UPCOM Cổ tức bằng tiền  4/4  5/4  10/5  Trả cổ tức năm 2018 (800đ/cp)  
8 SGD HNX Cổ tức bằng tiền  4/4  5/4  19/4  Chi trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) 
9 VGG UPCOM Cổ tức bằng tiền  3/4  4/4  31/5  Trả cổ tức năm 2018 (3500 đ/cp) 
10 KCE UPCOM Cổ tức bằng tiền  3/4  4/4  20/5  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1000 đ/cp) 
11 SAC UPCOM Cổ tức bằng tiền  2/4  3/4  18/4  Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) 
12 NHC HNX Cổ tức bằng tiền  2/4  3/4  16/4  Chia cổ tức đợt 2/2018 (1500đ/cp) 
13 APF UPCOM Cổ tức bằng tiền  2/4  3/4  12/4  Chia cổ tức đợt 1/2018 (1000 đ/cp) 
14 MPC UPCOM Cổ tức bằng tiền  1/4  2/4  31/5  Trả cổ tức năm 2018 (5000 đ/cp) 
15 VDP HOSE Cổ tức bằng tiền  1/4  2/4  22/5  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (2000 đ/cp) 
16 TSM OTC Cổ tức bằng tiền  1/4  2/4  6/5  Trả cổ tức đợt 2/2011 (600 đ/cp) 
17 SMA HOSE Cổ tức bằng tiền  1/4  2/4  12/4  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *