Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 2/2019 cao nhất là 7,6%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 2/2019 là 7,6%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kì hạn 13 tháng, lãi trả cuối kì. lai suat ngan hang oceanbank thang 22019 cao nhat la 76nam Lãi suất Ngân hàng Phương Đông tháng 2/2019 cao nhất là 7,9%/năm
lai suat ngan hang oceanbank thang 22019 cao nhat la 76nam Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 2 cao nhất là 8,1%/nămlai suat ngan hang oceanbank thang 22019 cao nhat la 76nam
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank)

Lãi suất Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) trong tháng 2 được giữ nguyên so với các tháng trước ở tất cả các kì hạn và dao động từ 0,5% – 7,6%.

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, các khoản tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang cùng được huy động với mức lãi suất là 1%/năm.

Tiền gửi có kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,3%/năm; 2 tháng là 5,4%/năm; 3 – 5 tháng là 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng có lãi suất khá cao ở mức 6,9%/năm. Trong khi đó, các kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng đều có mức lãi suất thấp hơn.

Cụ thể, kì hạn 7 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 6,2%/năm; 8 tháng và 9 tháng là 6,3%/năm; 10 tháng 6,6%/năm và 11 tháng là 6,8%/năm.

Các kì hạn dài từ 12 tháng trở lên đang được OceanBank áp dụng các mức lãi suất cao hơn rõ rệt. Theo đó, lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng là 7,5%/năm và 13 tháng là 7,6%/năm. Kì hạn 15 tháng và 36 tháng có lãi suất là 7,4% trong khi kì hạn 18 tháng có mức lãi suất huy động là 7,2%/năm.lai suat ngan hang oceanbank thang 22019 cao nhat la 76nam
Nguồn: OceanBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kì hạn dao động từ 1 – 6,5%/năm. Cụ thể, các kì hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có cùng mức lãi suất huy động là 1%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 4,3%/năm và 4,5%/năm.

Kì hạn từ 3 đến 5 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 4,7%/năm; từ 6 đến 8 tháng là 5,1%/năm; 10 – 11 tháng là 5,5%/năm.

Mức lãi suất áp dụng kì hạn 10 tháng là 6,2%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,5%/năm.

Tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn đang được OceanBank áp dụng cùng mức lãi suất 0,5%/năm

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngày 27/2/2019lai suat ngan hang oceanbank thang 22019 cao nhat la 76nam
Nguồn: OceanBank

Mạnh Đức

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *