Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 3/2019

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 3/2019  - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Nguồn: KienlongBank)

Trong tháng 3/2019, lãi suất Ngân hàng Kiên Long tiếp tục giữ nguyên so với các tháng trước đó ở tất cả các kì hạn. Cụ thể, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kì hạn, lãi trả cuối kì dao động từ 1% – 7,5%/năm.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn ngắn dưới 1 tháng là 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có cùng mức lãi suất là 1%/năm.

Tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,3%/năm; kì hạn từ 2, 3 và 4 tháng có cùng mức lãi suất là 5,4%/năm và kì hạn 5 tháng là 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 đến 11 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất 6,8%/năm.

Tiền gửi kì hạn 12 tháng đang có lãi suất huy động là 7,4%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm các kì hạn chẵn năm như 24 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng huy động với lãi suất 7,3%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang được Kienlongbank áp dụng cùng mức lãi suất cao nhất là 7,5%/năm

Ngoài ra, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn, tiền gửi thanh toán đang được áp dụng mức lãi suất là 1%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tại ngày 22/3/2019

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 3/2019  - Ảnh 2.

Nguồn: Website Kienlongbank

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *