Kiến nghị xử lý Giám đốc và lãnh đạo sở KHĐT Thanh Hóa vì gây khó doanh nghiệp

Giám đốc và nhiều lãnh đạo sở Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hóa bị Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch tỉnh này yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm do gây khó cho một doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty Cổ phần, thương mại đầu tư và phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa (Công ty Thăng Long) triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Ngọc Lặc tại huyện Ngọc Lặc.

Trong vòng 180 ngày, doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, hết năm 2014, vì nhiều lý do nên đơn vị này vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục cho dự án đến hết ngày 31/12/2015.

Ngày 18/4/2016, công ty Thăng Long có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép điều chỉnh ranh giới quy hoạch và gia hạn thêm thời gian thực hiện dự án và nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 14/4/2017, công ty Thăng Long tiếp tục đề nghị gia hạn dự án với lý do có sự sai lệch giữa chủ trương đầu tư với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Ngày 13/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 8054/UBND-THKH yêu cầu công ty Thăng Long có hồ sơ giãn tiến độ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định; giao sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn công ty thực hiện các nội dung nêu trên. Trong trường hợp công ty không thực hiện, sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật. 

Đầu tư - Kiến nghị xử lý Giám đốc và lãnh đạo sở KHĐT Thanh Hóa vì gây khó doanh nghiệp

Sở Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hóa.

Tuyên nhiên, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, sở Kế hoạch & Đầu tư thay vì hướng dẫn hoặc thông báo cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo đầu tư dự án, thì Sở này lại tham mưu cho UBND tỉnh Văn bản số 5731/SKHĐT-KTĐN chấm dứt hoạt động đầu tư dự án trên của công ty Thăng Long.

Sau khi nhận được kiến nghị của công ty Thăng Long cho rằng sở Kế hoạch & Đầu tư gây khó cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh Tra tỉnh này rà soát, kiểm tra lại quá trình tham mưu của sở Kế hoạch & Đầu tư đối với dự án nêu trên.

Sau quá trình rà soát, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này. Nội dung báo cáo nều rõ: “Ngày 1/8/2017, sau khi nhận được văn bản của công ty Thăng Long, kèm theo báo cáo giãn tiến độ thực hiện dự án và khái toán đầu tư xây dựng dự án giai đoạn 1, sở Kế hoạch & Đầu tư chưa thực hiện xong việc hướng dẫn và thông báo cho công ty thực hiện việc ký quỹ đảm bảo để thực hiện dự án đầu tư.

Nhưng đến ngày 24/11/2017, sở Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án là chưa đúng với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8054/UBND-THKH”.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này “Yêu cầu Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của trưởng, phó phòng Kinh tế đối ngoại và có hình thức xử lý trách nhiệm với ông Nguyễn Văn Toàn (nguyên chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại) về những khuyết điểm trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Ngọc Lặc tại xã Ngọc Khê, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *