Khuyến khích cấp đông thịt lợn cho những tháng cuối năm

Giải pháp này sẽ giúp cho áp lực chống dịch giảm đi, thiệt hại cũng giảm đi rất nhiều.

“Đây chính là giải pháp tôi cho là sẽ có hiệu quả trong thời gian phòng chống dịch, cũng là để đảm bảo nguồn cung cho những tháng cuối năm, đặc biệt là Quý III và Quý IV”.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các DN và hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong nuôi heo. “Đến giờ này, những DN và cơ sở chăn nuôi áp dụng tốt an toàn sinh học đều không bị dịch. Kinh nghiệm cũng cho thấy, những địa phương và đơn vị nào làm tốt theo tinh thần chỉ đạo của Bộ NN-PTNT, phát hiện heo bệnh sớm và xử lý ngay thì ít bị thiệt hại…”:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *