Khi lãnh đạo ‘chia lửa’ cùng người lao động | Lao Động Online | LAODONG.VN

Herb Kelleher – cựu Chủ tịch Tập đoàn Southwest Airlines (Mỹ) cho rằng, thành công của doanh nghiệp có bền vững hay không là nhờ vào nền văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của mình. Và hạt nhân trong văn hóa doanh nghiệp ở Traphaco đó là sự hài lòng của người lao động, sự bình đẳng giữa ‘quân’ với ‘tướng’. 

Ông Trần Túc Mã - Tổng Giám đốc Công ty CP Traphaco
Ông Trần Túc Mã – Tổng Giám đốc Công ty CP Traphaco

Người lãnh đạo cũng phải chịu sức ép chỉ tiêu, cũng bị ‘săm soi’ đánh giá mức độ đạt hay chưa hoàn thành. Gánh nặng, thách thức của toàn Cty được chia lửa và thành công được tạo dựng từ người xây dựng, ban hành chiến lược đến từng con người lao động.

Traphaco đã và đang gây dựng một nền văn hóa dựa trên hiệu quả công việc. Văn hóa ấy áp dụng cụ thể tới mỗi cá nhân. Trong đó, 10 thành viên trong Ban chiến lược Cty từ Tổng Giám đốc đến quản lý nhóm, ngành, bộ phận… đều bị “lập bảng biểu” về số lượng chỉ tiêu thực hiện, về mức độ đạt hay chỉ tiêu không đạt. Trong bảng biểu ấy, những con số thống kê rõ ràng, những tỉ lệ phần trăm được chưa được đều rất minh bạch, không hề có sự xuê xoa, không có sự ‘nhân nhượng’ dù là bất kỳ ai nắm giữ bất kể vị trí nào. Bên cạnh đó, Cty quyết tâm áp dụng toàn diện quy chế lương 3Ps và KPI, gắn kết quả KPI với tiền lương tạo động lực cho người lao động…

Lãnh đạo Công ty họp về chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017 - 2020
Lãnh đạo Công ty họp về chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017 – 2020.

Bằng cách làm này, lãnh đạo Cty đã chuyển tải bức thông điệp rằng, từng vị trí và chức danh đều không quan trọng, chất lượng quản lý mới là điều có ý nghĩa hơn hết. Bất kỳ ai, đang đảm nhận cương vị hay chức danh nào cũng có thể là một nhà lãnh đạo qua hành động của mình.

Nếu như thời gian trước, hiệu quả lao động do người phụ trách trực tiếp bộ phận đánh giá, thì giờ đây, chỉ số đo lường hiệu quả công việc được “chuẩn hóa”, giao về mỗi cá nhân nhằm tránh ít nhiều đánh giá cảm tính. Nhờ đó, mỗi thành viên trong Cty nhờ có thể nắm rõ những chỉ tiêu, tự đánh giá năng lực và hiệu suất làm việc và thậm chí tự “định đoạt’’ mức thu nhập của bản thân.

Lãnh đạo Công ty và Trưởng, Phó các phòng, ban tham gia chương trình tập huấn thay đổi mô thức lãnh đạo tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.
Lãnh đạo Công ty và Trưởng, Phó các phòng, ban tham gia chương trình tập huấn thay đổi mô thức lãnh đạo tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.

“Khoán” KPI đến từng cá nhân là sự phác họa rõ ràng nhất về những gì mà Traphaco sẽ làm và là lý do đưa mọi người tham gia vào công việc chung, chiến lược chung. Theo đó, người lao động không phải là người làm thuê, đứng ngoài con đường phát triển. Họ là người cùng tham gia chèo lái con thuyền Traphaco. Chính nền văn hóa dựa trên hiệu quả công việc được tạo dựng đã khiến sức ép về quản lý của ban lãnh đạo sẽ được giảm đi nhờ sự chia sẻ của cấp dưới, giúp mọi người tự biết điều hành và cần phải làm gì dù là trong những tình huống khó khăn.

Nền văn hóa ấy xây dựng sự tin tưởng của người lao động vào các quyết định và chính sách của doanh nghiệp, tinh thần đồng đội trong mọi công việc của doanh nghiệp… để vì một mục tiêu chung là “những con người Traphaco tìm thấy tương lai của mình tại Traphaco”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *