Khi đối thủ giảm giá bán gây ảnh hưởng lợi nhuận của bạn

Chào các Boss, hôm nay 29/11/2018 Lương rất vui khi trực tiếp chia sẻ với các Boss chủ đề ngắn nhưng tập trung đến vấn đề cốt lõi này: Khi đối thủ giảm giá gây ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *