Kế hoạch tăng vốn cấp bách, VietinBank trình 2 phương án chia cổ tức | Lao Động Online | LAODONG.VN

Một trong những câu chuyện nóng nhất tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VietinBank năm nay là phương án chia cổ tức trong bối cảnh tăng vốn là yêu cầu cấp bách và khó khăn nhất đối với VietinBank trong giai đoạn 2014-2019, tác động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Sáng 23.4, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Ngân hàng đang xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước hai phương án phân phối lợi nhuận trong ba năm 2017-2019. Trong đó, ngân hàng này đề xuất ĐHĐCĐ thông qua 2 phương án là chia toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 8,03% (tương đương 2.990 tỉ đồng) hoặc để lại toàn bộ lợi nhuận (gần 2.997 tỉ đồng) để tăng vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ VietinBank diễn ra sáng ngày 23.4
ĐHĐCĐ VietinBank diễn ra sáng ngày 23.4

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: “Năm 2019, kế hoạch tăng vốn tự có của VietinBank là nội dung rất cấp bách và việc này đang được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp VietinBank chia toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu hoặc giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ (theo quy định) năm 2017, 2018 để tăng vốn, đồng thời với thực hiện các biện pháp cải thiện tỉ lệ an toàn vốn khác, VietinBank đặt mục tiêu năm 2019 tổng tài sản tăng 2-5%; dư nợ tín dụng tăng 6-7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10-12% so với số cuối năm 2018”.

Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, trong trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 8,03%, lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 6,643 tỉ đồng.

Trên thực tế, mong muốn được chia cổ tức bằng cổ phiếu và được để lại lợi nhuận để tăng vốn của VietinBank đã có từ mấy năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, nội dung này được chính thức trình tại ĐHĐCĐ thường niên.

Với các chỉ tiêu tăng trưởng như trên, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tương ứng đạt 7.600 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 9.000 tỉ đồng.

VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2019 – 2024: Tổng tài sản 10-12%/năm; tăng trưởng dư nợ tín dụng 14-16%/năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14-16%/năm; ROE đạt 10-16%; tỉ lệ nợ xấu dưới 2%; tỉ lệ an toàn vốn tuân thủ quy định của NHNN. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *