KCN Nam Tân Uyên bị UBCK xử phạt vì chậm công bố thông tin

Theo đó, mức xử phạt của UBCK đối với KCN Nam Tân Uyên là 85 triệu đồng.

Mới đây, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) và CTCP Công trình hàng không.

Theo quyết định của UBCK, KCN Nam Tân Uyên bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, KCN Nam Tân Uyên không công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ đối với giao dịch hợp tác kinh doanh ngày 27/11/2017 giữa công ty và CTCP Phát triển Đô Thị Nam Á có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản của KCN Nam Tân Uyên là 2.526 tỉ đồng, như vậy giá trị hợp đồng này đạt trên 250 tỉ đồng.

Đối với CTCP Công trình hàng không, UBCK xử phạt đơn vị này 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định. 

Theo đó, CTCP Công trình hàng không báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên 2017, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *